Welcome to Shastam Ford.

שינויים ותמורות בתרבות הפנאי

תרבות הפנאי הולכת וגוברת בתרבות המערבית בשנים האחרונות עקב השינויים הטכנולוגיים והתרבותיים כלכליים שהמודרנה הביאה עימה. תרבות הפנאי משמעותה יצירת סגנונות עיסוק ןתחביבים שימלאו את השעות הפנויות של האנשים כאשר אינם עוסקים במטלות כמו עבודה, לימודים או תחזוקת הבית וטיול בילדים.

סגנון החיים המודרני שהכניס בבתים רבים בעולם המערבי כלי מיכון כמו מכונות כביסה מיקרוגלים תנורים ועוד לצד עבודה משרדית המתפרשת לרוב שעות היום עד לשעות הלילה המאוחרות לטובת סופשבוע ארוך של חופש לא התיר רבים מלהשכיל שיותר ויותר זמן נשאר להם פנוי בעיקר בסופי השבוע שעם הזמן רק מתארכים.
אם בעבר הרחוק בתרבות ההלנסיטית עבודה הייתה סביב השעון כל ימי השבוע ולא הוגדרו זמנים קבועים לפנאי אלא לפי הצורך בכל זאת זוהי תרבות שפיתחה יותר מכל את תרבות הפנאי שכללה פיתוח הגוף תחרויות ספורט לצד לימודים עיוניים קלאסיים. דעיכתה של התרבות ההלינסטית הביאה לפיזור המושג ולהדרתו זאת בהשפעת הרוח הכנסייתית הקתולית שסירבה להכיר במנעמי החיים כדרך לגיטימית לחיות. תופעות של מרד תרבותי ודתי מתרבות הכנסייה האפורה שאפיינה את ימי הביניים החלו לתת את אותותיהם כבר בשלהי המאה ה15 ותחילת המאה ה16 עת החלו מנשבות מאיטליה רוחות של חילון לצד קריאה לחזרה אל התרבות ההלינסטית העתיקה שקידשה את האסתיטיקה והפנאי. תופעות אלו ביססו למעשה תנועה הולכת וגוברת של יצירת תרבות פנאי שתלך ותאפיין את המעמד הגבוה שהיה ברובו לא מועסק תחת עול הפרנסה. כלומר, תרבות הפנאי לא מלכתחילה הייתה מיועדת למעמד הגבוה אלא מכורח המציאות שהיו קיימים מעמדות ובו המעמד הגבוה שהיה מאופיין באורח חיים שאיננו נושא בחובו שיעבוד לפרנסה ודאגה לקיום היום יומי שלו. מציאות זו היא זו שגרמה לכך שתרבות הפנאי תזוהה יותר מכל עם המעמד הגבוה. זיהוי תרבות הפנאי עם המעמד הגבוה לצד קריאה לחזרה לתרבות הפנאי היוונית הקלאסית הובילה לכך שתרבות פנאי תזוהה עם תרבות גבוהה כלומר אומנות בעלת ערך טכני רעיוני אסתטתי בעל עומק וחשיבה לצד דימויים ומטאפורות. תרבות גבוהה הייתה נחשבת להנאה צרופה. ניגון סונטות של מוצארט בסעודת מרעים הייתה דבר שבשגרה. וכן דיונים סוערים על ספרות גבוהה ויפה בשיחות סלון הייתה נחשבת כחלק מפעיליות שהיו ממלאות את שעות הפנאי של בני המעמד הגבוה.

כיצד הפכה תרבות הפנאי לתרבות המונית.
שאלה זו נשאלה נשאלה בקרה סוציולגים רבים יש הזיהו את תרבות ההמון כתרבות הפנאי החדשה המשולת בכיפה כתוצאה של שיעתוק יצירות בעידן הטכני אחד מהוגים החשובים של ספר תורה זה היה וולטר בנימן שבמאמרו "היצירה בעידן השעתוק הטכני" דן רבות במעמדה של יצירה קלאסית ומקורית ולנוכח היותה מופצת לכל דכפין. האם נזילותה של יצירת מקור נשגבה כלשהי מאבדת מערכה. האם יש ברודקציה זו סימן לקריסת הבדלי המעמדות בתחום תרבות הפנאי. שאלות כאלו ורבות עוד מתחילות להישאל בקרב הוגי דעות שטוענים שההקצה המוגשמת של תרבות פנאי רדודה שמתאפיינת בבזבוז זמן של תחביבים משונים כמו יוגה צחוק או סדנאות שוקולד. לדידם יוגה צחוק הם סדנאות שלא נושאות בחובם שום מטען אומנתי נשגב רק בידור בעלמא ללא ערך מוסף. רידוד זה לטענתם, יוביל לריאקציה הפוכה של חזרה אל תרבות גבוהה שתחזיר את הבדלי המעמדות על רקע תרבותי ולא רק על מצבים סוציואקנומיים.
פרטים באתר mlekhet-hoshev.co.il

Get in touch with Shastam Ford.

We'll be happy to answer you. Please fill the form and click send message below